Facebook
Odznaki jeździeckie PTTK

Serdecznie zapraszam do zdawania egzaminów na odznaki jeździeckie PTTK w naszej stadninie. Oprócz wiadomości teoretycznych dotyczących jeździectwa oraz egzaminu z jazdy konnej na ujeżdżalni, trzeba uczestniczyć w wycieczkach,  rajdach konnych, a także znać walory krajoznawcze okolicy lub regionu.

O terminach można dowiedzieć się telefonicznie lub na FB

Oto regulaminy

Regulamin odznak Turystyki Jeździeckiej PTTK


Jeździeckiej Odznaki Turystyki Górskiej PTTK
Jeździeckiej Odznaki Turystyki Nizinnej PTTK

Jeździeckiej Odznaki Turystyki Górskiej PTTK w stylu western
Jeździeckiej Odznaki Turystyki Nizinnej PTTK w stylu western


Postanowienia ogólne
W celu popularyzacji turystyki jeździeckiej Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego ustanawia:
– Jeździecką Odznakę Turystyki Górskiej PTTK (JOTG),
– Jeździecką Odznakę Turystyki Nizinnej PTTK (JOTN),
– Jeździecką Odznakę Turystyki Górskiej PTTK w stylu western (JOTGW),
– Jeździecką Odznakę Turystyki Nizinnej PTTK w stylu western (JOTNW).
Odznaki te są czterostopniowe.
PTTK sprawuje nadzór nad zdobywaniem tych odznak za pośrednictwem Komisji
Turystyki Jeździeckiej / Komisji Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK.
– Odznaki można zdobywać na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
– O uzyskanie Jeździeckiej Odznaki Turystyki Górskiej / Nizinnej PTTK oraz Jeździeckiej Odznaki Turystyki Górskiej / Nizinnej PTTK w stylu western może ubiegać się każdy, kto spełnił warunki niniejszego regulaminu oraz ukończył
12 rok życia– stopień brązowy i
14 lat – pozostałe stopnie (Popularna odznaka nie posiada ograniczeń wiekowych).

Jeździeckie Odznaki Turystyki Górskiej i Nizinnej

I STOPIEŃ – odznaka popularna
I.1. Wiadomości teoretyczne (czas szkolenia 4 × 45 min.)
I.1.1. Podstawowe części ciała konia,
I.1.2. Typy, główne rasy i maści koni hodowanych w Polsce,
I.1.3. Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy przy koniach przed i po jeździe,
I.1.4. Podstawowe zasady bezpieczeństwa jazdy,
I.1.5. Główne części rzędu końskiego (ogólnoużytkowe),
I.1.6. Ogólne wiadomości o zasadach żywienia koni.
I.2. Umiejętności praktyczne (czas szkolenia minimum 10 × 45 min.)
I.2.1. Podstawowe czynności pielęgnacyjne przed jazdą i po jeździe, narzędzia i przybory do pielęgnacji konia,
I.2.2. Siodłanie i zakładanie ogłowia, zdejmowanie siodła i ogłowia,
I.2.3. Prawidłowe prowadzenie konia, wsiadanie i zsiadanie,
I.2.4. Wykonywanie podstawowych ćwiczeń rozluźniających w siodle,
I.2.5. Ruszanie z miejsca i zatrzymywanie konia,
I.2.6. Utrzymywanie równowagi w stępie, w kłusie i w galopie.
I.3. Wiedza i umiejętności z zakresu turystyki i krajoznawstwa
I.3.1. Zwiedzenie jednego obiektu zabytkowego, jednego obiektu przyrodniczego, (pomnik przyrody, rezerwat, Park Narodowy),
I.3.2. Znajomość walorów przyrodniczo-krajoznawczych okolic ośrodka jeździeckiego,
I.3.3. Odbycie wycieczki konnej. II.

II STOPIEŃ – odznaka brązowa

Stopień uzyskiwany przez osoby powyżej 12 lat.

II.1. Wiadomości teoretyczne (czas szkolenia 4 × 45 min.)
II.1.1. Podstawowe wiadomości o anatomii konia,
II.1.2. Znajomość rodzajów rzędów końskich i ich części, bieżąca konserwacja rzędu,
II.1.3. Maści, odmiany, typy i rasy koni hodowanych w Polsce,
II.1.4. Podstawowe zasady żywienia konia, podstawowe pasze,
II.1.5. Zasady stosowania pomocy jeździeckich,
II.1.6. Powodowanie koniem w podstawowych chodach (minimum wiadomości o mechanice ruchu układu „koń-jeździec”),
II.1.7. Zasady bezpieczeństwa obchodzenia się z końmi w stajni i poza stajnią,
II.1.8. Zasady pielęgnacji koni, zapobieganie podstawowym urazom i najczęściej występującym chorobom koni,
II.1.9. Zasady udzielania ludziom pomocy przedmedycznej.
II.2. Umiejętności praktyczne (czas szkolenia 10 × 45 min.)
II.2.1. Jazda stępem, kłusem roboczym i anglezowanym oraz galopem, zachowanie płynności chodów,
II.2.2. Utrzymywanie równowagi w tych chodach,
II.2.3. Wykonywanie wolty,
II.2.4. Jazda w zastępie,
II.2.5. Przejazd przez drążki i przeszkody terenowe (leżące gałęzie, kłody, drzewa, teren kamienisty),
II.2.6. Pokonywanie łagodnych podjazdów i zjazdów,
II.2.7. Prowadzenie konia po łukach w chodach podstawowych.
II.3. Wiedza i umiejętności z zakresu turystyki i krajoznawstwa
II.3.1. Znajomość oznakowania szlaków turystyki jeździeckiej, pieszej i rowerowej,
II.3.2. Znajomość walorów przyrodniczo-krajoznawczych terenu w promieniu 30 km od ośrodka, (jednego pasma górskiego),
II.3.3. Odbycie 2 wycieczek konnych (nie mogą być po tej samej trasie),
II.3.4. Odbycie dwudniowego rajdu. III.

III STOPIEŃ – odznaka srebrna

Stopień poprzedzony zdobyciem odznaki brązowej, dla osób, które ukończyły 14 lat.

III.1. Wiadomości teoretyczne (czas szkolenia 4 × 45 min.)
III.1.1. Wiadomości o chodach koni (sposób stawiania nóg),
III.1.2. Umiejętności rozpoznawania głównych wad budowy konia,
III.1.3. Podstawowe zasady bezpieczeństwa w terenie i na postojach (popasach),
III.1.4. Podstawowe wiadomości o przygotowaniu konia do wyjazdów turystycznych,
III.1.5. Rozpoznawanie i pomoc weterynaryjna przy podstawowych urazach i schorzeniach koni,
III.1.6. Wybrane zagadnienia z prawa o ruchu drogowym dotyczące poruszania się końmi po drogach publicznych.
III.2. Umiejętności praktyczne (czas szkolenia 10 × 45 min.)
III.2.1. Jazda chodami zebranymi i wyciągniętymi z zachowaniem płynności ruchu,
III.2.2. Wykonywanie podstawowych figur na ujeżdżalni (w zastępie i indywidualnie),
III.2.3. Przejeżdżanie przez drążki,
III.2.4. Skoki przez przeszkody o wysokości do 40 cm,
III.2.5. Jazda w terenie otwartym i zadrzewionym z pokonywaniem przeszkód naturalnych do wysokości 40 cm oraz stromych podjazdów i zjazdów, przekraczanie przeszkód wodnych.
III.3. Wiedza i umiejętności z zakresu turystyki i krajoznawstwa
III.3.1. Znajomość jednego regionu (Pomorze Zachodnie, Pomorze Wschodnie, Warmia – Mazury – Suwalszczyzna, Ziemia Lubuska, Wielkopolska, Kujawsko-Pomorskie, Mazowieckie, Podlasie, Łódzkie, Świętokrzyskie, Lubelskie, Dolny Śląsk, Górny Śląsk, Małopolska Zachodnia, Małopolska Wschodnia) / jednej grupy górskiej (Bieszczady, Beskid Wschodni, Beskid Zachodni, Sudety, Góry Świętokrzyskie, Jura Krakowsko-Częstochowska),
III.3.2. Odbycie 6 wycieczek konnych (nie mogą być po tej samej trasie),
III.3.3. Odbycie 2 rajdów dwudniowych lub 1 rajdu czterodniowego. IV.

IV STOPIEŃ – odznaka złota

Stopień poprzedzony zdobyciem odznaki srebrnej.

IV.1. Wiadomości teoretyczne (czas szkolenia 4 × 45 min.)
IV.1.1. Racjonalne żywienie i higiena konia w stajni i na rajdach,
IV.1.2. Podstawowe wiadomości weterynaryjne – zapobieganie chorobom koni, rozpoznawanie pierwszych objawów najczęściej występujących chorób, wykonywanie podstawowych zabiegów (opatrunki, okłady, masaże), działanie przed przybyciem lekarza weterynarii,
IV.1.3. Przygotowanie koni do transportu, załadunek i rozładunek koni,
IV.1.4. Przygotowanie koni do prezentacji oraz umiejętność prezentacji konia,
IV.1.5. Zasady doboru i przygotowania (treningu) koni do rajdów turystycznych,
IV.1.6. Podstawowe wiadomości o zasadach rozgrywania konkurencji rekreacyjnych i sportowych.
IV.2. Umiejętności praktyczne (czas szkolenia 10 × 45 min.)
IV.2.1. Poprawne wykonanie elementów jazdy ujeżdżeniowej,
IV.2.2. Płynne pokonywanie naturalnych przeszkód o wysokości do 60 cm,
IV.2.3. Pokonywanie przeszkód terenowych (grząski teren, przeszkody wodne itp.),
IV.2.4. Umiejętności biwakowania z końmi w terenie.
IV.3. Wiedza i umiejętności z zakresu turystyki i krajoznawstwa
IV.3.1. Znajomość dwóch regionów (Pomorze Zachodnie, Pomorze Wschodnie, Warmia – Mazury – Suwalszczyzna, Ziemia Lubuska, Wielkopolska, Kujawsko-Pomorskie, Mazowieckie, Podlasie, Łódzkie, Świętokrzyskie, Lubelskie, Dolny Śląsk, Górny Śląsk, Małopolska Zachodnia, Małopolska Wschodnia) /dwóch grup górskich (Bieszczady, Beskid Wschodni, Beskid Zachodni, Sudety, Góry Świętokrzyskie, Jura Krakowsko-Częstochowska),
IV.3.2. Przygotowanie i zasady odbywania biwaków i wielodniowych rajdów turystycznych,
IV.3.3. Wiadomości z zakresu kartografii turystycznej i posługiwania się mapami oraz przewodnikami turystycznymi w terenie; znajomość walorów turystycznych głównych regionów Polski,
IV.3.4. Odbycie 10 wycieczek konnych (nie mogą być po tej samej trasie),
IV.3.5. Odbycie 2 rajdów trzydniowych lub 1 sześciodniowego,
IV.3.6. Udział w biegu myśliwskim lub w turnieju rycerskim,
IV.3.7. Pokonanie toru przeszkód typu „ścieżka huculska”.

 


Inga Romańska 509 931 439, 89 519 90 76, e-mail kurkingi@poczta.onet.pl


made by Tolus